Σεμινάρια

Το Κέντρο Σεμιναρίων ΒΑΣΙΛΑΚΗ, σεβόμενο τους δύσκολους οικονομικά καιρούς και ακολουθώντας τις επιταγές της δια βίου μάθησης διοργανώνει σεμινάρια που αφορούν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές και ανέργους, σε προσιτές τιμές. Οι εισηγητές του Κέντρου Σεμιναρίων ΒΑΣΙΛΑΚΗ είναι επιφανείς επιστήμονες, με αγάπη για το αντικείμενό τους, επαγγελματισμό και ήθος και τα σεμινάρια στηρίζονται στη βιωματική μάθηση και στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο στόχος του Κέντρου Σεμιναρίων ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ο στόχος μας, είναι και η ποιότητα και η γνώση ώστε να γίνουν τα όνειρα όλων πραγματικότητα, για αυτό και τα σεμινάριά μας, φροντίσαμε να είναι προσιτά σε όλους.


Last modified: Saturday, 15 December 2018, 12:17 AM