Εξατομικευμένη μελέτη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Σεβόμενοι τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή (για παράδειγμα, δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, ΔΕΠΥ κλπ.) σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης που καλύπτει όλες τις ειδικές απαιτήσεις του. Το μάθημα (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) γίνεται σε επίπεδο ιδιαίτερου με ειδικό παιδαγωγό, αν πρόκειται για μαθητή Δημοτικού και ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, αν πρόκειται για μαθητή Δευτεροβάθμιας.

Last modified: Wednesday, 7 September 2022, 7:29 PM