Πανεπιστημιακή υποστήριξη

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΒΑΣΙΛΑΚΗ - ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ στέκεται με σεβασμό δίπλα στις ανάγκες των φοιτητών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ακόμα και διδακτορικών, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε τιμές προσιτές. Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΒΑΣΙΛΑΚΗ - ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ οι φοιτητές θα βρουν σεμιναριακά μαθήματα για την ενίσχυση του γνωστικού αντικειμένου τους, προετοιμασία για την εξεταστική περίοδο και οργάνωση του εκπαιδευτικού τους υλικού, βοήθεια στον τρόπο εκπόνησης μιας εργασίας πτυχιακής, διπλωματικής ακόμα και διδακτορικής διατριβής (δομή, βιβλιογραφία, μεθοδολογία) και επιμέλεια αυτής. Οι καθηγητές - σύμβουλοι του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΒΑΣΙΛΑΚΗ - ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ είναι εξειδικευμένοι καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που με την πείρα, τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό τους, μπορούν να σταθούν αρωγοί στο ταξίδι της γνώσης για να γίνουν τα όνειρα όλων πραγματικότητα.

Πανεπιστημιακή υποστήριξη

Last modified: Wednesday, 7 September 2022, 7:14 PM