Πανεπιστημιακή υποστήριξη

Το Κέντρο Σεμιναρίων ΒΑΣΙΛΑΚΗ στέκεται με σεβασμό δίπλα στις ανάγκες των φοιτητών, προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ακόμα και διδακτορικών, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε τιμές προσιτές. Στο Κέντρο Σεμιναρίων ΒΑΣΙΛΑΚΗ οιφοιτητές θα βρουν σεμιναριακά μαθήματα για την ενίσχυση του γνωστικού αντικειμένου τους, προετοιμασία για την εξεταστική περίοδο και οργάνωση του εκπαιδευτικού τους υλικού, βοήθεια στον τρόπο εκπόνησης μιας εργασίας πτυχιακής, διπλωματικής ακόμα και διδακτορικής διατριβής (δομή, βιβλιογραφία, μεθοδολογία) και επιμέλεια αυτής. Οι καθηγητές - σύμβουλοι του Κέντρου Σεμιναρίων ΒΑΣΙΛΑΚΗ είναι εξειδικευμένοι καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που με την πείρα, τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό τους, μπορούν να σταθούν αρωγοί στο ταξίδι της γνώσης για να γίνουν τα όνειρα όλων πραγματικότητα.

Πανεπιστημιακή υποστήριξη

Last modified: Friday, 12 April 2019, 3:33 PM