Επιμέλεια κειμένων

Οι έμπειροι φιλόλογοι του Κέντρου Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και Σεμιναρίων ΒΑΣΙΛΑΚΗ αναλαμβάνουν τη φιλολογική επιμέλεια οποιουδήποτε κειμένου, μεταφράσεις αλλά και δακτυλογραφήσεις με εγγυημένο αποτέλεσμα και τιμές ανταγωνιστικές.

Επιμέλεια κειμένων

Last modified: Friday, 12 April 2019, 3:31 PM