Δεξιότητες μελέτης φοιτητών

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και χωρίζεται σε δύο κύκλους.Αφορά στις δεξιότητες μελέτης που πρέπει να διαθέτει ένας φοιτητής. Στόχος είναι να μάθουμε πώς να μαθαίνουμε, πώς θα πρέπει να μελετάμε σωστά και ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουμε για να αντεπεξέλθουμε στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις.


Διάρκεια α κύκλου: 6 ώρες
Τιμή: 50 ευρώ
Διάρκεια β κύκλου: 6 ώρες
Τιμή: 50 ευρώ
Βεβαίωση παρακολούθησης δίνεται μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου.

Last modified: Sunday, 20 January 2019, 7:50 PM