Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών

Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο διδακτικής των αρχαίων ελληνικών. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γίνει εκτενής αναφορά στον τρόπο και τη μεθοδολογία δημιουργίας προσωπικών σημειώσεων καθώς και βοηθητικού υλικού και προσομοίωση διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Μέσα από τη βιωματική μάθηση οι συμμετέχοντες καλλιεργούν τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται για να διδάσκουν αρχαία ελληνικά, να φτιάχνουν δικές τους σημειώσεις και βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και να μαθαίνουν τις απαραίτητες διδακτικές προσεγγίσεις.

Η κατανομή σε τμήματα θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη οργάνωσης του σεμιναρίου, κυρία Βασιλάκη Ειρήνη.

Διάρκεια 16 ώρες

Κόστος: 200 ευρώ και 150 ευρώ για άνεργους και φοιτητές

Early Booking έως 20/1/2018: 150 και 100€ για άνεργους και φοιτητές

https://docs.google.com/forms/d/13OkmGSNSKmv_Rg3YrAg5nv5NidBZWJh32mPf3Zxk8cw/edit#response=ACYDBNinyzhXyOD7zXkmmBn4h_b_xdaYvmSVJPG6EAIwLZ1HgcDDXKU2wm851A

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Ιανουάριος 2019, 7:54 μμ